Bicara Tentang Bahagia...

Sunday, October 31, 2010

Al-Kursi,Arasy,Malaikat Muqarabbin,Rezeki dan Tawakkal...

Firman Allah swt..:
"..KursiNya meliputi langit dan bumi.." (Qs Al-Baqarah:255)
Dikatakan kursi adalah bentuk majaz daripada ilmuNya tetapi munurut qil adalah kerajaanNya. Dirawikan dari Ali r.a bahawa Kursi itu merupakan lukluk yang panjangnya hanya diketahui Allah sahaja. Dalam khabar diebutkan bahawa langit dan bumi bersama Kursi bagaikan sebuah lingkaran dalam sebuah padang luas. Ibnu Majah mengeluarkan bahawa langit itu ada ditengah kursi, sedangkan Kursi ada didepan Arasy.
Dari Ikrimah,"Matahari adalah sebahagian aja dari tujuh puluh bahagian nur al-kursi. Adapun arasy adalah sebahagian sahaja daripada tujuh puluh bahagian sutur(tabir)." juga dikatakan bahawa antara Arasy dan Kursi ada tujuh puluh hijab (tabir) dari kelapan dan tujuh puluh hijab dari nur. masing2 hijab berjarak lima ratus tahun perjalanan.
Arasy adalah sebuah jisim yang terdiri dari nur yang tinggi di atas Kursi. Sedangkan Kursi berbeza halnya dengan Arasy.Para astronomi menyifatkannya sebagai bintang tertinggi, tempat beredarnya bintang2 atau tempat yang tiada bintang2. Ia dinamakan sebagai zodiak. Para ulama menamakannya sebagai Kursi. Sedangkan arasy adalah atap makhluk. Maka tidak ada sesuatu yang keluar dari daerahnya. Itu sudah merupakan puncak pengetahuan manusia.
Firman Allah swt..:
"Jika mereka berpaling (tidak mahu beriman), hendaklah engkau katakan yang mencukupiku hanya Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. KepadaNya aku bertawakkal dan Dia Tuhan Arasy yang besar."..
(QS At-Taubah ;129)
Allah swt menyifatiNya "Al-Adzim", kerana Arasy merupakan makhluk yang terbesar dan Rasulullah saw telah membuktikan tawakkal sebagaimana yang diperintahkan. Oleh kerananya dikatakan sebagai Saiyidul Muahidin dan Rakrul Ariffin. Dan tawakkal ini tentunya bukan bererti tanpa usaha sebagaimana yang disangka sesetengah orang. Bahkan Nabi saw juga diperintahkan agar berusaha.
Seorang arab bertanya kepada Rasulullah saw, "apakah ku ikatkan untaku atau ku tinggal begitu sahaja dan bertawakal?". rasulullah saw menjawab, "ikatlah ia dan bertawakal."..
Sabda Rasulullah saw:
"kalau engkau bertawakal kepada Allah swt dengan sesungguhnya, tentulah Dia memberikan rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang waktu pagi berlapar dan waktu petang dalam keadaan kenyang."
dalam sabda Nabi saw di atas, "waktu pagi" bermaksud menunjukkan adanya usaha.
walaubagaimanapun, apabila seorang hamba itu berusaha, hendaklah dia tidak memandang kepada usahanya. Melainkan harus ia tetap memandang kepada Tuhannya. Seperti pengemis yang sedang meminta, dia tidak melihat apa yang ada ditangannya tetapi melihat kepada orang2 yang memberinya.
Sabda Rasulullah saw..:
"siapa ingin jadi manusia terkaya, hendaklah ia lebih mengendalikan apa yang ada ditangan Allah daripada apa yang ada ditangannya."
Bagaimana semua penciptaan yang hebat ini berkait dengan rezeki dan tawakal?..
Ibnu Abbas berkata, "ketika Allah swt menciptakan Hamalatal Arasy, Dia berkata kepada mereka, "pikullah arasy-Ku". Mereka tidak kuat. Lalu Allah mencitakan bersama setiap mereka sejumlah malaikat di langit ke tujuh. Dia berkata lagi,"pikullah arasy-Ku!". Mereka tidak kuat juga untuk memikulnya.
Kemudian Allah menciptakan bersama setiap mereka Malaikat sejumlah makhluk di langit dan di bumi. Dia berkata kepada mereka, "Pukullah arasy-Ku!" Tetapi mereka tidak mampu juga. Kemudian Allah berkata, "katakan "La haula wa la quwwata ila billah". Setelah diucap, mereka boleh mengangkatnya hingga sampai ke bumi yang ke tujuh. Malah ketika tapak kaki mereka tidak lagi menapak pada sesuatu, mereka berpepegang kuat2 pada arsasy dan mengucapkan kalimah yang sama kerana bimbang terjatuh. Demikianlah mereka memikul Arasy dan Allah membawa mereka dan semuanya terbawa dengan qudrah."
wallahu'alam..semoga ia memberi manfaat pada sahabat semua.. Tawakal bukan bererti pasrah tanpa usaha tetapi bagaimana kita meletakkan sepenuhnya usaha dan pergantungan itu kepada Allah yang Maha Agung.. Sama2 kita perbaiki diri dan meletakkan diri sebagai hamba yang sebenar2 hambaNya..(^_^)
Sumber..: Terjemahan Kitab Mukashafah al-Qulub (penenang jiwa) karya Imam Al-Ghazali

No comments: